Jaarverslagen

Klik hier voor het financiële jaaroverzicht van het jaar 2017.

Klik hier voor het jaarverslag van het jaar 2017.

Klik hier voor de jaarrekening van het jaar 2017.

Klik hier voor het financiële jaaroverzicht van het jaar 2016.

Klik hier voor het jaarverslag van het jaar 2016.

Klik hier voor het financiële jaaroverzicht van het jaar 2015.

Klik hier voor het jaarverslag van het jaar 2015.

Klik hier voor het jaaroverzicht van het jaar 2014.

Klik hier voor het jaarverslag van het jaar 2013.

 

Stichting Baobab Kids jaarverslag 2014.
Bestuursverslag
In 2014 heeft de stichting Baobab Kids het dagopvangcentrum "Baobab Kids" in Machinjiri, Blanyre, gelegen in het zuiden van Malawi ondersteund. De daarbij behorende uitgaven worden in de jaarrekening verantwoord onder projectkosten. Hieronder volgt een nadere toelichting op de activiteiten in Malawi.


De Daycare
Op maandag 28 april 2014 was het dan eindelijk zover: de deuren van de daycare konden worden geopend! De daycare is speciaal gericht op kinderen uit arme en kwetsbare gezinnen en weeskinderen. Zie het als hier groep 1 en 2. Er kunnen in totaal 40 kinderen binnen de daycare worden geplaatst. Kinderen zijn opgedeeld in twee groepen: kinderen onder de 5 jaar zitten in de peutergroep en de 5-jarigen zitten in de kleuterklas. Deze laatste groep gaat in september aanstaande naar de basisschool. In de kleuterklas worden zij voorbereidt op de basisschool. Binnen de gezinnen waaruit de kinderen komen is er geen geld om ze te laten deelnemen aan de kleuterklas, voor weeskinderen al helemaal niet. Plaatsing binnen de daycare vergroot hun kansen binnen het basisonderwijs en het vervolgtraject.
De peuterklas wordt geleid door Tamanda. Zij doet dit op een goede, georganiseerde en doordachte manier. Door middel van spel, lied en dans probeert zij de oriëntatie, sensorische en motorische ontwikkeling van de kinderen te verbeteren. Verder maakt zij de kinderen wegwijs in getallen en het alfabet. Ook wordt de basis voor de Engelse taal gelegd. Zij leren bijv. het groeten in het Engels en simpele vragen stellen zoals: "hoe gaat het? Wat is je naam? Waar woon je? Etc".
Op het moment van schrijven kunnen de kinderen in de peuterklas een aantal getallen, sommige kleuren en vormen en de letters A en B herkennen en ze doen een poging om deze ook te schrijven.
De kleuterklas wordt geleid door Josephine (de eerste drie maanden) en vanaf september door Selina . Ook deze lessen zijn goed georganiseerd, doordacht en worden goed voorbereid. De meeste kinderen komen uit afgelegen gebieden en zijn discipline en schoolgaan niet gewend. In het begin was het dan ook moeilijk voor hen om 6 uur per dag op school te zitten met 30 min. ontbijtpauze en 1 uur lunchpauze.
De kinderen krijgen elke dag ontbijt in de vorm van thee met brood. Daarnaast krijgen ze ook een lunch die bestaat uit rijst of nsima met ei, vis of vlees en groente en likuni phala (pap) en fruit. Deze kinderen kunnen de getallen en letters herkennen.
In december 2014 is de bezetting uitgebreid wat betreft het aantal kinderen. Er zijn nu 42 kinderen, 1 gehandicapte jongen van 14 jaar oud en een jongeman van 22 jaar, die psychische problemen heeft. Deze jongeman doet uiteraard niet mee aan het programma voor de kinderen maar is bij ons gekomen vanwege het feit dat hij in huis werd opgesloten door zijn zuster.
Om het project draaiende te houden zijn medewerkers in dienst genomen, de bezetting ziet er als volgt uit: 1 Daycare manager, 2 leraressen, 2 dames in de keuken tevens schoonmaak, 3 mannen in de beveiliging voor de nacht en 1 man die de tuin doet en beveiliging voor de dag. Verder is er vanaf aanvang gestart met 5 vrijwilligsters, inmiddels zijn dit er 9. Het is noodzakelijk dat de daycare wordt beveiligd.


Gezondheid
Kinderen komen uit arme gezinnen en sommige van deze kinderen hebben wonden en infecties op hun hoofd en lichaam. Dit is meestal een teken van een tekort aan vitamines en proteïnes. Maar dankzij de voedingrijke lunch die ze ontvangen lijkt er ook vooruitgang te zitten in hun fysieke gezondheid: de wonden en infecties genezen!
Verder is in september een programma gestart met tandenpoetsen, veel kinderen poetsten geen tanden omdat er voor tandpasta en een tandenborstel geen geld is.
In de tweede schoolweek kwamen maar weinig kinderen opdagen. Er bleek een malaria outbreak te zijn en de helft van de kinderen was ziek. Gelukkig zijn de kinderen allemaal weer opgeknapt nadat er bij de ouders op was aangedrongen dat ze met de kinderen naar het ziekenhuis moesten gaan om de juiste medicijnen te ontvangen.
In september/oktober hebben een flink aantal kinderen de waterpokken gehad.
Maandelijks worden de kinderen gewogen om te kijken of ze groeien of juist afvallen, dit wordt bijgehouden om een duidelijk beeld te krijgen van het gewicht/de groei van de kinderen.


Speelmaterialen
In mei 2014 zijn er verschillende buitentoestellen geplaatst, zoals een wip, twee wipkippen en een glijbaan. In augustus 2014 is de familie Schilt op bezoek geweest en deze heeft twee schommels aan het project gedoneerd.
Via stichting Biblionef zijn er prachtige peuter en kleuterboeken gedoneerd, allemaal in het Engels.


Registratie
In maart 2014 is de Stichting Baobab Kids geregistreerd in Malawi onder de naam Baobab Kids Foundation. In april is er voor de Stichting een dossier geopend bij Social Welfare zodat officieel de opening kon worden verricht in april. De registratie bij de organisatie Congoma is aangevraagd en in behandeling.

 

Laatste werkzaamheden voor opening
In de maanden februari, maart en begin april 2014 zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd, zoals het aanleggen van de wandelpaden, gras en plaatsen van planten. Verder zijn nog de laatste verfwerkzaamheden uitgevoerd aan het plafond in de daycare en het houtwerk in de keuken. Daarnaast is er een brug gebouwd om de bereikbaarheid van het project per auto te verbeteren en het voor de kinderen veiliger te maken. In december 2014 tenslotte is een watertank geplaatst, om in alle gevallen over schoon water te kunnen beschikken.


Extra activiteiten
Voor de volwassenen staan ook twee activiteiten op het programma.
Margreet geeft maandelijks les over diverse onderwerpen betreffende gezondheidszorg zoals: malaria, tuberculose, astma, wat te doen als je een arm breekt en er is geen dokter in de buurt, brandwonden en hiv/aids.
Sinds september 2014 geven de twee leraressen elke dinsdag en vrijdag Engelse les aan volwassenen. Er zijn tamelijk veel volwassenen rondom het project die vroegtijdig gestopt zijn met school en op deze manier krijgen deze mensen de kans om zich toch wat verder te ontwikkelen.


Bestuursverandering
Op 10 juni 2014 heeft binnen Nederland een bestuursverandering plaatsgevonden. Bart Haak (penningmeester) en Guim Meijer (secretaris) hebben hun functie neergelegd. Vanaf dezelfde datum heeft Stichting Baobab Kids een vernieuwd bestuur, met de volgende samenstelling: Esther van Onna (voorzitster), Peter Noordermeer ( vicevoorzitter), Jeannet Noordermeer-Boonstra (penningmeester), Jiska van Minnen (secretaris) en Anouk van Onna (algemeen bestuurslid).


Donaties
In 2014 hebben we van kringloopwinkels Re-Sell en de Recycling, uit 's Gravenzande, X op X uit Heilo en de Pelgrimshoeve in Zoetermeer, en ook van GGZ instelling Parnassia, de Leo Ammerlaan sponsorloop, verschillende kerken o.a. Onze Lieve Vrouwe Visitatie te Bleiswijk, verjaardag geld van Ed v/d Ploeg en uiteraard van alle particuliere donateurs vele mooie donaties in ontvangst mogen nemen. Hiermee kunnen wij het project draaiende houden.


Fianciën:
We hebben een mooie reserve op kunnen bouwen. Die is nodig omdat er nog plannen zijn voor uitbreiden met opvang/revalidatie van kinderen met lichamelijke en geestelijke beperkingen en kinderen met psychiatrische problematiek. (Dit was altijd al de bedoeling van de stichting maar starten met een daycare was al eerder financieel haalbaar en ook nodig)
Voor deze kinderen is er schrikbarend weinig geregeld in Malawi. De grond daarvoor is er op het terrein van de daycare en de stenen zijn al gekocht op het moment dat de prijs daarvan gunstig was.
We willen de continuïteit waarborgen, ook als er onverhoopt donateurs uit zouden vallen. De giften die we in 2014 hebben ontvangen zijn er niet vanzelfsprekend in 2015 ook weer.
De waarde van de euro is gedaald zodat de kosten voor salarissen, voeding inboedelverzekering zijn gestegen.


Loonkosten per maand:
153.000 kwacha ( dit is allemaal personeel uit de omgeving,) Met de wisselkoers van 11-05-2015 is dat 310 euro per maand
Voeding: Twee maaltijden per dag voor 40 kinderen en het personeel: 15 euro per dag = 75 euro per week = 300 euro per maand
Website: 39,euro per jaar= 3,25 per maand
Kosten Rabobank: gemiddeld 24 euro per maand
Inboedel verzekering: 170 euro per jaar, 14 euro per maand
Totaal :net iets meer dan 650 per maand.


Dan komen er nog kosten bij voor onderhoud daycare en het terrein en vervanging/aanschaf van les- en speelmateriaal. De kosten voor water zijn nog niet bekend.
Grof geschat is er voldoende aan 10.000 euro per jaar in de huidige situatie.
Wordt er uitgebreid naar een opvang voor kinderen met en beperking dan is daar meer voor nodig. Er zal gebouwd moeten gaan worden, voorzieningen aangepast aan die kinderen moeten worden aangeschaft, een auto ter plekke zou fijn zijn om de kinderen te halen en te brengen, het personeel zal moeten worden uitgebreid.
Wij willen een ieder die ons in 2014 heeft gesteund hartelijk bedanken en wij hopen dat u ons in 2015 weer wilt blijven ondersteunen.


Vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Baobab Kids