Project sportveld

Beste allemaal,

 

Hieronder willen wij jullie iets vertellen over een project dat in onze omgeving gaat worden opgestart en dat wel wat hulp kan gebruiken.

 

Wat gaat er gebeuren?

Het uiteindelijke doel is het realiseren van een compleet sportveld dat na schooltijd door de jeugd van Machinjiri gebruikt kan worden voor allerlei sporten. Ook zal het sportveld gebruikt worden voor competitiewedstrijden waarvoor teams zullen worden geformeerd en zullen er toernooitjes georganiseerd worden waar de jeugd aan deel kan nemen. Door dit sportveld zullen de kinderen minder gevaar lopen doordat ze niet meer rondlopen op minder vertrouwde plekken, zullen ze trots zijn op hun veld en teams én gaan er hopelijk veel kinderen weer terug naar school. Tegelijk zullen de kinderen leren in teamverband te werken en zich weer waardevol voelen in het leven.

 

Hoe zal het gaan?

Er is een braakliggend terrein naast de basisschool van Machinjiri waar zowel van de hoofdmeester als van het dorpshoofd gebruik mag worden gemaakt. Dit terrein moet echter nog wel geëgaliseerd worden om het veilig en speelklaar te maken. Dit is dan ook de eerste stap in dit project. Daarna zullen er de vaste sportmaterialen worden geplaatst door lokale werklui. Dit zullen o.a. voetbaldoelen en palen voor netball zijn. Tevens zullen ballen, sportmaterialen en sportkleding die is ingezameld worden verstuurd naar Malawi.

 

Waarom wordt dit gedaan?

In Machinjiri is op dit moment geen goede speelplaats waar de kinderen samen sportieve en/of lerende activiteiten kunnen ondernemen. Door een sportveld te realiseren en de kinderen onder begeleiding te laten spelen en sporten zullen ze hun moeilijke situatie vergeten en weer kind kunnen zijn. Tegelijk zal dit sportveld een ontmoetingsplaats voor de kinderen worden zodat ze minder op straat hangen en niet meer met zaken in aanraking komen waar kwetsbare kinderen zo dikwijls mee te maken krijgen zoals bijvoorbeeld alcoholmisbruik en zwangerschappen op zeer jonge leeftijd. In Machinjiri verlaten veel kinderen vroegtijdig de basisschool. Dit speelveld zal deze kinderen zichtbaar maken en we hopen dat velen weer terug naar school zullen gaan.

Wil je dit goede initiatief steunen? Je kunt doneren via: https://onepercentclub.com/en/projects/geef-kinderen-een-doel/planof storten op rekeningnummer NL37INGB0006742406 t.n.v. D. Makelaar te Heiloo o.v.v. Sportveld. Als je nog andere mensen kent die dit project zouden willen steunen stuur de gegevens dan maar meteen door!

 

Vriendelijke groeten,

 

Dirk Makelaar en van harte ondersteund door Esther & Richard van Baobab Kids