Home

Welkom op de website van Stichting Baobab Kids.

alt

Stichting Baobab Kids is een kleine vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk die zorgt voor de ondersteuning van het Dagopvangcentrum en Revalidatiecentrum “Baobab Kids” in Machinjiri, Blantyre, in het zuiden van Malawi. Zij voorziet beide centra van financiële ondersteuning en advies. Het doel is het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstverwachtingen van kwetsbare kinderen. Een respectvolle samenwerking met de lokale gemeenschap staat hierbij voorop.

Stichting Baobab Kids streeft naar een stabiele financiële positie zodat de continuïteit van de dagopvang en revalidatie langdurig kan worden gewaarborgd. Binnen de dagopvang worden kinderen opgevangen, krijgen zij onderwijs en twee keer per dag een maaltijd. Hiermee wordt een directe bijdrage geleverd aan het welzijn en de zelfredzaamheid van deze kinderen en een indirecte bijdrage aan de lokale gemeenschap. Dit wordt ook van harte ondersteund door de Stichting Vrouwen voor Vrouwen.

Op 14 april 2018 is het nieuwe revalidatiecentrum "Baobab Kids" feestelijk geopend. Dagelijks kunnen maximaal 15 kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking een beroep doen op behandeling,een maaltijd, medicatie en activiteiten. In het reguliere systeem vallen deze kinderen nagenoeg buiten de boot. Het project is voorzien van een door UCN geschonken toiletgebouw voor jongens en meisjes.